LANGUAGE
dealer login

Fugtstyring
betaler sig

Når du får styr på luftfugtigheden i dine bygninger, produktionsfaciliteter og processer, kan du

 • Håndtere sæsonudsving i dine driftsforhold
 • Højne produktkvaliteten og reducere affaldsmængden
 • Skrue ned for driftsomkostningerne
 • Forlænge levetiden på konstruktioner og udstyr
 • Skære ned på service- og vedligeholdelsesudgifter
 • Reducere energiforbruget
 • Mindske nede-tid og indtjeningstab
 • Hvilket alt sammen fører til bedre tal i regnskabet.

Andre steder, hvor affugtning giver store fordele

 • Broer
 • Offshore boreplatforme
 • Skibe
 • Kældre
 • Optørring efter oversvømmelser
 • Udlejningsudstyr
 • Slagterier
 • Militære køretøjer og udstyr
 • Kraftværker
 • Hydroelektriske værker
 • Offshore olie-/gasudvinding, boring og produktionsplatforme
 • Krybekældre og kældre i bygninger
 • Museer. biblioteker og lagre med opbevaring af store værdier
 • etc.