LANGUAGE
dealer login

Kontrolleret
luftfugtighed
i vandværker

Cotes affugtere holder forholdene
under kontrol — og driftsomkostningerne nede

Høj fugtighed i vandværker
fører til kondens

Vandværker er ofte plaget af fugtrelaterede problemer — som regel et direkte resultat af at luften udefra trænger ind i bygningen. Dugpunktet på denne luft er normalt højere end temperaturen på de mange kolde overflader og inventar i værket.

Det betyder, at der opstår kondens på rør, pumper og armaturer samt på de elektriske installationer og andet udstyr. Dette beskadiger konstruktioner og udstyr og forstyrrer driften, fordi det påvirker de elektriske installationer, elektronikken og det mekaniske udstyr.

Det giver også hygiejneproblemer med mug og bakterievækst — forhold der ikke er forenelige med rent drikkevand.

Relaterede produkter
Cotes All-round C35
Cotes Mobile

Affugtning er den eneste løsning

Cotes adsorptionsaffugtere kan sikre et fugtniveau, som sikre at kondens ikke dannes på kolde overflader, og dermed holder bygningen og dens inventar osv. tør og fri for kondens, mug og skimmel.

Det nedbringer omkostningerne til vedligeholdelse og reparationer på både bygninger og tekniske installationer i et hvilket som helst vandværk.

Den energieffektive Cotes adsorptionsaffugterteknologi gør dig også i stand til at kontrollere niveauerne på en så energirigtig og miljømæssig forsvarlig måde som muligt.

BRUG MINDRE ENERGI
TIL AT OPNÅ MERE

Cotes adsorptionsaffugtere er den mest effektive og den mest energieffektive måde at få kontrol med den fugtmættede luft i vandværker.

Det forhindrer alle mulige problemer fra at opstå, og det gør det med et minimalt energiforbrug, som også gør Cotes affugtere utroligt økonomiske i brug.

Relativ fugtighed
og dugpunktet

Denne film forklarer forholdet mellem relativ fugtighed og dugpunkt, og hvordan du kan opnå det resultat, du ønsker, ved at kontrollere disse.