LØSNING TIL

Fødevareindustri

Bedre kontrol reducerer risici

Hvis du arbejder med fremstilling og produktion af fødevarer af hvilken som helst slags, vil du sikkert også skulle arbejde efter et meget strængt hygiejneprogram for at minimere risikoen for bakterievækst og infektion samt leve med de - ofte omkostningstunge - vanskeligheder det kræver at leve op til diverse standarder for hygiejne.

Ukotrolleret luftbåren fugt er en af de "usynlige" parametrer der giver anledning til kondens og korrosion, ligesom det også medfører en lang række hygiejneproblemer. Det er meget mere effektivt at forebygge imod disse problemer, end at skulle håndtere deres konsekvenser de medfører. Nedetid påvirker normalt både indtjening og omdømme - i høj grad.

En af de mest effektive - og alligevel relativt ukendt i visse brancher - måder at reducere hygiejnerisici på, er at etablere fuld kontrol over de forhold som gør det muligt for bakterier at forekomme. Effektiv kontrol af dugpunktet i luften, gør det umuligt for luftbåren fugt at kondensere, og du kan derved undgå de kommercielle risici, som er forbundet med dette.

LØSNING TIL Fødevareindustri