LØSNING TIL

Industri og Produktion

Forhindre ukontrolleret udsving

Luftbåren fugt er tilstede ved alle typer af produktioner og industrielle processer i det hele taget. Det er i den luft der omgiver os og det vi laver, og ofte er fugten et uundgåeligt biprodukt af andre processer, ligesom meneskelig aktivitet også afgiver fugt. Fugten kan nemt påvirke vigtige parametre i de industrille processer - Dette gælder teknisk ydeevne, konsistensen og kvaliteten af det færdige produkt, energyforbruget og meget mere.

Ukontrollerede fugtniveauer i luften har altså derfor stor indflydelse på, i hvor høj grad man har kontrol over dét der foregår eller ej. Ukontrolleret fugt påvirker produktionsomkostningerne direkte, ligesom konsistens og kvalitet af slutproduktet også bliver påvirket. Mangel på kontrol over nøgleparametre er aldrig en god ting. Det er derfor betydelig bedre at forhindre fugtrelateret problemer i at opstå, istedet for at forsøge at håndtere konsekvenserne, når skaden er sket - herunder den nedsatte ydeevne og rentabilitet.

LØSNING TIL Industri og Produktion