LØSNING TIL

Vindmøller

Udsat for vind og vejr

På vejen
Vindmøllers naceller og tårne – og alt det følsomme udstyr samt elektroniske dele inde i dem – bliver udsat for hårde omstændigheder fra det øjeblik, hvor de forlader fabrikken og hele vejen til det sted, hvor møllen skal rejses. På sådan en tur er delene ofte opbevaret i fri luft på lastbiler, togvogne, skibsdæk og på lagrer, hvor de bliver udsat for temperaturer og vejrforhold med mindre eller større udsving.

Under driften
Forholdene bliver ikke bedre, når naceller og tårne er rejst og serviceret – offshore vindmøller (især) bliver udsat for et hårdt vejr og ætsende kombinationer af luftfugtighed og salt 365 dage om året, under hele møllens levetid.

To tilgange til beskyttelse
Cotes' fugtstyrings-teknologi hjælper med at beskytte vindmøller - både onshore og offshore - under transport og lagring, ligesom den også beskytter vindmøller i drift.
Den ene løsning forhindrer fugtig, saltholdigt luft fra overhovedet at kunne trænge ind i møllen, hvilket især er vigtigt i offshore vindmøller.
Den anden løsninger hjælper med at fjerne fugten, hvis den allerede er tilstede.

LØSNING TIL Vindmøller