LØSNING TIL

Offshore Vindmøller

Forebyg mod skader
som følger af salt og fugt

Offshore vindmøller skal være pålidelige – omsætningen afhænger af det. Men under driften er de omgivet af korrosiv, luftbåren fugt. Det betyder at producenter og operatører jævnligt står overfor udfordringer som:

 

 • Fugtig, saltholdig luft der trænger ind i naceller og tårne
 • Kondensering og rust giver anledning til strukturelle,  mekaniske og elektroniske problemer
 • Operationelle udsving og høje serviceomkostninger som følger af fugtskader
 • Usunde og usikre arbejdsmiljøer som resultat af bakterevækst og glatte overflader

 

 Luftbåren fugt forsager korrosion

Luftbåren fugt er en af de største kilder til afbrydelser i driften, skader på udstyr og bygninger samt dyre, praktiske problemer inde i vindmøllers naceller og tårne – især offshore vindmøller. Så vidt vi har kendskab til, skyldes 20-25% af alle afbrydelser i driften af vindmøller, direkte eller indirekte, fugt og rust.

Denne luftbårne fugt kombineret med ætsende salt i luften, skaber korrosion og kondens inde i vindmøllen. Derudover giver det anledning til skimmelvækst og et usikkert arbejdsmiljø. Alt dette giver tilsammen en lang række af problemer med mekaniske og elektroniske dele, hvilket fører til dyre, uforudsete downtime perioder.

Filtrering er ikke nok

Konventionel filtrering er ikke nok til at fjerne korrosiv salt fra luften. I offshore miljøer er salten opløst af fugt fra havet. Denne ætsende opløsning, vil enten klistre fast og tilstoppe filteret, eller passere lige igennem i flydende form. Det betyder at effektiviteten af et sådan filtrerings system falder voldsomt, hvorefter saltholdig, våd luft vil passere og sprede sig i nacelle og tårn.

Jo varmere og mere fugtigt der er ved en vindmøllepark, jo større vil problemet med korrosion og filtrering være. Som tommelfingerregel siger man, at risikoen for korrosion fordobles for hver gang temperaturen stiger med 10°C  (ved samme luftfugtighed). Dette betyder at løsninger, hvor det hele afhænger af filtrering af luften, udgør en stor risiko for vindmøller i varme, fugtige klimaer.

Forebyggelse mod korrosion giver forøget produktionsomkostninger

For at tage højde for alt dette, og for at sikre deres kunder pålidelighed på de rigtige parametre, er vindmølleproducenterne nødt til at bruge materialer, komponenter, og belægninger  der er mere modstandsdygtige overfor korrosion, og som har en højere IP-klasse. Disse dyre komponenter får produktionsomkostningerne til at stige, hvilket ikke gøre det nemmere at vinde kontrakter og nye kunder.


Fordelene ved at forebygge

Den eneste effektive måde at forhindre fugt og korrosiv salt at trænge ind i naceller og tårne på offshore vindmøller, er at holde et jævnt tryk inde i dem.

Den patenterede overtryksløsning fra Cotes er en kombineret affugter/afsalter som skaber et tørt, salt-frit miljø inde i nacelle og tårn ved at holde et possitivt tryk. Dette tryk gør det umuligt for den fugtige og saltholdige luft at trænge ind. Systemet vil være lige effektivt over hele verden.

Cotes’ overtryksløsning håndterer de mange problemer, skabt af luftbåren, saltholdig fugt inde i vindmøllerne, ved at holde både fugt- og saltniveauet under fuld kontrol.

Lavere produktionsomkostninger

Effektiv, pålidelig kontrol af korrosion betyder, at vindmølleproducenter kan arbejde med lavere ISO 9223 klassificeret udstyr, og lavere IP klasser, hvilket betyder lavere omkostninger til vindmøllens materialer, belægning og komponenter. Cotes overtryksløsning giver producenterne muligheden for at nedskære omkostningerne med 10-30%, fordi standard-belægninger og -dele er tilstrækkelige.

Beskyttelse under transport og lagring

Cotes affugtere hjælpe også med at holde naceller og tårne – og de dyre installationer inde i dem – i en god, velbevaret stand når de står på lager, eller bliver fragtet til vindmølleparkens lokation. Dette giver kæmpe besparelser til opstarten af driften, samt tilbagevendende service- og vedligeholdelsesomkostninger. Derudover holder det møllen klar til at generere omsætning – altid.

Et bedre arbejdsmiljø

Et overtryk er også den idelle løsning til at opretholde en konstant luftskifte inde i vindmøllen, for at komme af med diverse gasser (hydrogensulfider, ozon, hydrogen, osv.) fra undergrunden, eller som afgives af maskiner og batteripakker.

Den hjælper også med køling

Monteret med en varmeveksler eller en køleflade, kan Cotes overtryksløsning også inddrages i processen med at effektivisere afkølings-setuppet inde i vindmøllen.


dine fordele

 • Fugtig, saltholdig luft forhindres i at trænge ind i naceller og tårne
 • Lavere produktionsomkostninger
 • Minimal korrosion og større omsætning som følger af forøget driftstid
 • Øget pålidelighed
 • Færre omkostninger til vedligeholdelse og service

 Hvordan cotes’ løsning skiller sig ud

 • En patenteret løsning som forhindre problemer i at opstå, så du ikke skal kæmpe med konsekvensserne
 • Fugtstyring, køling og fjernelse af salt er alt sammen muligt, med én og samme kompakte og lette affugter.
 • Den virker effektivt under hvilke som helst driftsforhold alle steder i verden
 • Den hjælper med at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø
 • Den er testet og dokumenteret betydeligt mere effektiv end traditionelle salt filtrerings-løsninger

 

Relaterede industrier

For yderligere information omkring
fugtstyring i offshore vindmøller, kontakt venligst Mikael Zacho Jensen +45 5167 2903 [email protected]