LØSNING TIL

Spray tørring

SIKRE ET ENSARTET OUTPUT
— OG BRUG MINDRE ENERGI

Luftspecifikationer er afgørende for kost-effektiviteten, ydeevnen og driftsomkostningerne i spraytørring

Fugtig luft vil højst sandsynligt give store udfordringer med:

 • Længere tøretid
 • Mindre kontrol over hele tørreprocessen
 • Varierende produktkvalitet
 • Udsving i process-effektiviteten forsaget af sæsonen og vejret
 • Et større energi-forbrug

 

KONTROLLERET fugt reducerer udsving i outputtet

Fugt er en belastning for spray tørring

Du kan ikke se fugt – så af og til vil man komme til at overse problemet. Dens effekt og påvirkning er ofte undervurderet, og derfor bliver håndteringen af fugt problemer ofte glemt i spray tørrings processen.

Luftfugtigheden er alligevel en af de mest vigtige faktorer som påvirker både tørreeffektiviteten og energiforbruget i moderne spray tørring. specifikationerne på de indgående luft er ofte svær at kontrollere, grundet uforudsigelige ændringer i de omkringværende parametre som klima, årstid og vejr.   

Enhver form for variation af fugt i luften der bruges til spray tørring, vil lede til udsving i tørretid, samt en varierende produktkvalitet. Dette kan betyde at processen må kontrolleres manuelt.

Det der kommer ind…

I industrielle tørresystemer er det ultimativt det vigtigste at kunne sikre et konstant og kontrolleret output hele tiden. Cotes’ teknologi gør det muligt at kontrollere og holde et præcist fugtniveau i luften der bruges i processen, blot ved at styre luftfugtigheden i den indgående luft til spraytørrings set-uppet. Dette gør det muligt at opnå et større produkt-gennemstrøm – i nogle tilfælde med helt op til 35 % forøgelse. 

Cotes’ affugtere fås med et patenteret system til genvinding af termisk energi fra luften, der forlader spraytørrings-anlægget, eller til at udnytte overskuds- eller restvarme  fra andre maskiner og processer. Denne bemærkelsesværdige energieffektivitet kan hjælpe dig med at reducere driftsomkostningerne med op til 15%.

Cotes tilbyder fugtstyrringsteknologi og ekspertise til virksomheder som ønsker at opnå ekstra fordele i driften i form af:

 • Eliminere udsving i luftspecifikationerne og derved reducere variationer i produktkvaliteten
 • At opnå op til 35 % større produktgennemstrøm i hvilket som helst spraytørrings-anlæg.
 • Spare op til 15% på elregningen til denne process.

Cotes’ affugtere kan også bruges til at fortørre luften der bruges ved fluid bed tørring


Dine fordele

 • Sikre en stabil, konstant tørring uafhængig af årstid, vejr og andre parametre
 • Samme produktkvalitet året rundt
 • Bedre kontrol over tørreprocessen, med færre udsving i kvalitet og produktgennemstrømmen.
 • Forøg din tørrekapacitet med op til 35 %
 • Reducer energiforbruget med op til 15%, ved at bruge Cotes’ patenterede teknologi

Sådan skiller Cotes sig ud

Cotes’ løsninger til håndtering af ukontrolleret fugt i spraytørringsanlæg er..

 • I stand til at fjerne ukontrolleret fugt fra meget store luftmængder
 • Yderst pålidelige, og har lave driftsomkostninger
 • Tilgængelige med avanceret måle- og kontrolsystemer
 • Tilgængelige med et patenteret system der genvinder termisk energi fra den varme luft der forlader spraytørren.