LØSNING TIL

Vandværker

FUGTKONTROL
I VANDVÆRKER

At kunne tilbyde en kosteffektivt vandforsyning giver god mening rent kommercielt. Nogle af de største praktiske udfordringer for vandværks-ejere og -operatører indebære:

 • Kondensering og korrosion i og omkring strukturer, beslag og udstyr
 • Passende forhold og vilkår til bakteriedannelse
 • Afbrydelse i servicering af kunderne
 • Enormt energiforbrug samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Udfordringer med at opfylde og opretholde de gældende krav til hygiejnestandarderne
 • Utilstrækkelig sundheds- og sikkerheds-forhold for personalet.

 

waterworks facilities interior

Sikre en kontrolleret luftfugtighed i dit vandværk

Udfordringer med fugt i vandværker

Nogle af de største praktiske udfordringer som operatører på vandværker render ind i, er ofte associeret med kondensdannelse –  og de mange problemer og omkostninger det medføre.

Når varm og fugtig luft kommer i kontakt med kolde overflader (som f.eks. kolde rør, metal-strukturer og vægge) vil fysikkens love for fugten i luften til at kondensere og blive til vand.

Dette vand vil dryppe og samle sig på gulv og andre upassende steder, hvor dette vand så vil føre til rustdannelse og forøget bakterievækst med tiden. 

God styring – Fuld kontrol

Cotes adsorptionsaffugter giver dig mulighed for nemt at kontrollere dugpunktet i luften, således at kondensering ikke kan forekomme. På den måde undgår du de dyre, traditionelle – men ret ineffektive – foranstaltninger som normalt skal til for at håndtere kondensdannelse.

Ved at forebygge imod kondens får du derudover fuld kontrol over hygiejne standarden, og derved lettere kunne håndtere forurening og udfordringer med at overholde de strenge krav. 

Effekten af Cotes’ standardaffugtere påvirkes ikke inden for temperatur-skalaen -15°C til 35°C. Adsorptionsteknologien er den eneste teknologi til affugtning, som virker effektivt ved de lavere temperaturer, som der ofte er i vandværker.

Cotes adsorptionsaffugtere har en praktisk fordel i forhold til de traditionelle kondensaffugtere. De er udstyret med yderst pålidelige ventilatorer der der gør det muligt at flytte den kontrollerede luftfugtighed væk. Derved undgår man behov for afløb og supplerende ventilation.

 


Dine fordele

 • Vedligehold en bedre kontrol over luftforholdene, uanset hvor det ønskes
 • Undgå problemer forsaget af kondens og korrosion i og omkring strukturer, beslag og udstyr
 • Sikre en pålidelig, uforstyrret service til dine kunder
 • Reducer energiforbruget, drifts-omkostningerne og vedligeholdelses-omkostningerne
 • Gør det nemt at opfylde og opretholde krav til hygiejne standarder
 • Forbedre helbreds- og sikkerheds-forholdene for dit personale

Hvordan cotes skiller sig ud

 • Effektive fra -15°C op til 35°C
 • De eneste adsorptionsaffugtere tilgængelige med varmegenvinding
 • Omfattende kontrolmuligheder for ubemandet drift og maximal fleksibilitet 

Cotes - dehumidification in Waterworks, english

Related industries

For more about tackling humidity in waterworks,
please contact Terkel Møller